14.05.18 – 27.05.18 10tytöt

10tytöt pohtii työryhmän jäsenten kokemusten pohjalta ”kympin tyttö” -ilmiötä Suomen koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa, sekä sosiaalisena ilmiönä, että indentiteettikysymyksenä.